بیان احکام توسط اساتید حوزه علمیه مروی

زوایای پنهان کاشت ناخن؛ حجت الاسلام والمسلمین کریمی

میتی که کاشت ناخن داشته باشد، حجت الاسلام والمسلمین کریمی

عطر برکت را به آرایشگاه ببریم، حجت الاسلام کریمی