معاونت آموزش

مدارس حوزه علمیه مروی

مدرسه مروی ۱

مدرسه مروی۲

مدرسه معمار

آخرین خبر و اطلاعیه ها

درس های استاد تحریری

تصاویری از آخرین قراردادِ تدریس شهیدآیت ا…رئیسی با حوزه علمیه مروی

اولین دوره تخصصی کلام و امامت

«حوزه علمیه مروی تهران» تحت إشراف آیت الله تحریری دامت برکاته با همکاری بنیاد بین المللی امامت/مرکز تخصصی امام شناسی برگزار می‌کند:

مدارس حوزه علمیه مروی

مدرسه مروی ۱

مدرسه مروی۲

مدرسه معمار