جدیترین کتاب ها

فیضیه تهران

روابط عمومی
4.8 (213رای)

اثر پیش رو به قلم حجت الاسلام حمید سبحانی صدر می باشد که در آن به تاریخچه حوزه فخریه مروی و مفاخر این حوزه پرداخته است .

نشریه پیام مروی شماره 16

روابط عمومی
4.8 (213رای)

انتشار شماره شانزدهم فصلنامه علمی؛ فرهنگی پیام مروی در فصل تابستان 1402

گام های آغازین سلوک

آیت الله محمد باقر تحریری
4.8 (213رای)

اثر پیش رو به قلم حضرت آیت الله تحریری می باشد ، که در آن به شرح و تفسیر حدیث مشهور عِنوان بصری پرداخته اند . در پنج فصل این کتاب آداب سلوک بررسی شده است .

نشریه پیام مروی شماره 15

معاونت پژوهش
4.8 (213رای)

انتشار شماره پانزدهم فصلنامه علمی؛ فرهنگی پیام مروی در فصل بهار

نورالعین ( فضائل و آداب زیارت امام حسین علیه السلام )

روابط عمومی
4.8 (213رای)

اثر پیش رو به قلم حضرت آیت الله محمد حسن اصطهباناتی می باشد که در به بررسی فضائل و آداب زیارت امام حسین علیه السلام پرداخته اند .

نشریه پیام مروی شماره 14

معاونت پژوهش
4.8 (213رای)

انتشار شماره چهاردهم فصلنامه علمی؛ فرهنگی پیام مروی در فصل زمستان

ایمیل خود را وارد کنید تا اخبار مدرسه را دریافت کنید

مدرسه مروی در فضای مجازی