11 آذر 1400 157 بازدید

البیان المسیر فی شرح اصول المظفر

این کتاب در چهار جلد و به قلم استاد شیخ ماجد اللامی در شرح کتاب الاصول مرحوم مظفر ره منتشر شده است.

دانلود جلد اول

دانلود جلد دوم

دانلود جلد سوم

دانلود جلد چهارم

فقه و اصول کمک درسی اصول فقه شرح اصول
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

نظرات

هیچ نظری تاکنون ثبت نشده

ایمیل خود را وارد کنید تا اخبار مدرسه را دریافت کنید

مدرسه مروی در فضای مجازی