مدرسه قنبرعلی خان (از توابع حوزه علمیه مروی)

متن

مسجد و مدرسه حاج قنبر علی خان، بنایی تاریخی مربوط به دوره قاجار است که در سال ۱۳۸۳ به ثبت ملی رسیده است. این مسجد و مدرسه با معماری بسیار زیبا و سنتی شامل صحن اصلی، گنبد، رواق‌ها و نیز دیوار های کاشی‌کاری شده است .

متن

به دلیل آنکه این مسجد در دوره قارجاریه توسط «سعدالدوله حاج قنبر علی خان کرد مافی» بنا شده بود به نام قنبر علی خان و سعدیه شناخته می شود. البته با توجه به اینکه مسجد قنبر علی خان در حال حاضر حوزه بوده و زیر نظر حوزه علمیه مروی قرار دارد، به نام حوزه قنبر علی خان نیز شهره شده است.
مرحوم سعدالدوله یکی از نزدیکان دربار ناصرالدین شاه بود. در کتاب الاثر والاثار در توضیح ابنیه زمان ناصرالدین شاه قاجار از این بنا به عنوان مدرسه سعیدیه یاد شده است. 

متن

بافت سنتی این مسجد باعث شد که این اثر در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۸۳ با شمارهٔ ۱۱۲۰۹  پس از ساخت فیلم «مارمولک» توسط کمال تبریزی در سال ۱۳۸۲ در این مسجد ، توسط سازمان میراث فرهنگی  به ثبت برسد و سپس به عنوان مدرسه علمیه در اختیار حوزه مروی قرار گرفت.

ایمیل خود را وارد کنید تا اخبار مدرسه را دریافت کنید

مدرسه مروی در فضای مجازی