آیت الله سید محمد علی ابطحی

استاد

آیت الله سید محمد علی ابطحی

استاد سید محمد علی ابطحی جریان طلبگی خود را در حوزه علمیه آیت الله مجتهدی (ره) شروع کردند و برای ادامه تحصیل در مقطع سطوح عالی به شهر مقدس قم هجرت نمودند. در شهر قم از دروس مکاسب و کفایتین آیت الله ستوده استفاده می¬کنند و درس خارج فقه و اصول را نزد آیت الله میرزاجواد تبریزی ادامه می¬دهد و  تقریرات کاملی از دروس ایشان تهیه می کنند. از جمله هم مباحث های دوران تحصیل ایشان می توان به حجج اسلام کازرونی و وحیدپور اشاره کرد.

 


ایمیل خود را وارد کنید تا اخبار مدرسه را دریافت کنید

مدرسه مروی در فضای مجازی