حجت الاسلام مجید فتحی

استاد

حجت الاسلام مجید فتحی

                   
از نوجوانی در بسیج بودند و روحیه مذهبی داشتند.  تحصیل را از حوزه قنبرعلی خان شروع می کنند. ایشان زیر نظر استاد بنابی جذب و رشد می کنند و بعد ها وارد حوزه مروی می شوند و رسائل و مکاسب را نزد استاد پاکت چی و سطوح عالی را نزد استاد مهاجری و استاد بهایی تلمذ می کنند. قریب به 15 سال نزد آیت الله خسروشاهی بسیاری از دروس معقولات را از کتاب هدایه الحکمه تا کتب شواهد و فصوص را نزد ایشان فرا می گیرند و از سال 1371 هم شروع به تدریس کرده و تا کنون تدریس خودشان را در دروس مختلف به خصوص علوم عقلی ادامه می دهند.  
                    
  تحصیلاتشان خارج فقه و اصول است و مهم ترین اساتید ایشان :  آیت الله جعفری اراکی، آیت الله موسوی تبریزی، آیت الله  اصطهباناتی، آیت الله مجتبی تهرانی، آیت الله  پاکت چی هستند.  
           
  تدریس را از از سال 1371 آغاز کردند و تاکنون دروس مختلفی از جمله صرف ، منطق ، سیوطی، صمدیه ، عقاید، بدایه الحکمه، نهایه الحکمه، فلسفه، اخلاق را تدریس نموده اند.  
           
  درسنامه های مختلف در مباحث معقولات دارند که منتشر نشده است.  
               
  مدیریت حوزه علمیه، مدرس حوزه، عضو کارگروه علوم عقلی حوزه مروی  
         
  بصورت حضوری در حوزه علمیه مروی  
 

ایمیل خود را وارد کنید تا اخبار مدرسه را دریافت کنید

مدرسه مروی در فضای مجازی