استاد علیرضا کریمی

استاد

استاد علیرضا کریمی

استاد علیرضا کریمی در خصوص ایجاد علاقه به طلبگی یک از مؤثرترین آن ها این بود است که در ماه صفر ،10 شب روضه خانگی داشتند و از جمله منبری های این ده شب استاد قائمی، نویسنده کتاب 40 درس عقاید حوزه بودند. ایشان استاد کریمی را بر ورود به حوزه علمیه تشویق می¬کنند.  ایشان از سال 1364 وارد حوزه علمیه شده و تدریس را بصورت رسمی از سال1370 شروع می¬کنند. تا کنون حدود 24 سال تدریس در سطوح عالی دارند.

 


ایمیل خود را وارد کنید تا اخبار مدرسه را دریافت کنید

مدرسه مروی در فضای مجازی