حجت الاسلام احمد اسلامی

استاد

حجت الاسلام احمد اسلامی

                   
در خانواده ای مذهبی بزرگ شدند که در نسل گذشته خود ، علماء و فضلای فراوانی داشته و صاحب رساله عملیه و مفسر  قرآن بودند، علاوه بر آن تشویق های خانواده باعث شد تا در اولین فرصت وارد حوزه علمیه شوند . از سال 1360 شروع به تحصیل دروس حوزوی می کند و از بهمن ماه همان سال اول  تدریس را بصورت غیر رسمی شروع می کند. در حوزه علمیه ساوه مدیر داخلی بوده و همزمان تدریس در حوزه علمیه خواهران و برادران تا شش درس را تدریس می کرد، برخی از کتاب ها را حفظ بوده اند ازجمله عوامل ملا محسن ، هدایه، أنموذج و معروف بود به استاد کتاب ملا محسن. در شهر تهران محصل در حوزه علمیه شیخ عبدالحین بوده اند . در سال 1365 وارد حوزه علمیه مروی می شود. ، مدتی هم در موسسه امام رضا (ع) معاونت آموزش بودند و همزمان تدریش هم داشتند.  
                    
  تحصیلاتشان تا خارج فقه و اصول بوده و مهم ترین اساتید ایشان : آیت الله  مجتبی تهرانی، آیت الله جعفری اراکی ، آیت الله موسوی تبریزی، آیت الله عمید زنجانی، آیت الله نمازی، آیت الله محمد قوچانی، آیت الله  دروازه ای ، آیت الله طبرستانی هستند.  
           
  تدریس را از سال 1360 آغاز نموده و تا کنون درس های منطق کبری، عوامل ملا محسن ، هدایه، أنموذج، تحریر الوسیله، لمعه، مکاسب، قواعد فقهیه  را تدریس نموده اند.  
           
  تحقیق جامعی در خصوص معماری و بناهای قدیمی انجام دادند که اوقاف  و میراث فرهنگی و بنیاد باستان شناسی از آن استفاده کردند و البته در 30 جلد چاپ شده واسم ایشان بعنوان محقق اثر درج شده است درسنامه صمدیه ، درسنامه فرق اسلامی را نیز تألیف نموده اند.  
               
  تدریس در حوزه مروی، حوزه ابوذر، حوزه ایلچی، موسسه امام رضا (ع) ، فعالیت در موقوفات مروی،  تدریس ، امام جماعت مسجد موسی بن جعفر (ع)  
         
  بصورت حضوری در مسجد موسی بن جعفر (ع) یا بصورت مجازی در شبکه های اجتماعی  
 

ایمیل خود را وارد کنید تا اخبار مدرسه را دریافت کنید

مدرسه مروی در فضای مجازی