استاد امیرحسین منصوری نوری

استاد

استاد امیرحسین منصوری نوری

استاد امیر حسین منصوری نوری در دوران جوانی در درس آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی شرکت می کردند و پس مواجهه با بیانات مباحث فلسفی، برای فهم این مباحث وارد فضای علمی حوزه علمیه شدند. در دوران تحصیل دانشگاه، ضمن تحصیل در طرح حوزه دانشجویی هم شرکت می کردند و پس از آن در مسجد نارمک مباحث حوزوی را ادامه دادند. در ادامه راه وارد حوزه میرزا موسی شده و علوم حوزوی را به صورت طلبه آزاد ادامه دادند. البته عمده تحصیلات علوم حوزوی را در حوزه علمیه مروی فرا گرفته¬اند.

 


ایمیل خود را وارد کنید تا اخبار مدرسه را دریافت کنید

مدرسه مروی در فضای مجازی