حجت الاسلام مصیب حاج مصیبی

استاد

حجت الاسلام مصیب حاج مصیبی

استاد مصیب حاجی مصیبی با توصیه و راهنمایی برخی از اساتید اخلاق که از محضر آنان کسب فیض می نمودند، وارد حوزه علمیه می شوند. ایشان از همان سال سوم طلبگی به صورت مقدماتی وارد فضای تدریس دروس مقدماتی حوزه شده و در اواخر سال چهارم به صورت رسمی تدریس در حوزه علمیه را آغاز می کنند. در سال هفتم طلبگی وارد حوزه علمیه مروی شده و همزمان با تحصیل به تدریس نیز مشغول می شوند.

 


ایمیل خود را وارد کنید تا اخبار مدرسه را دریافت کنید

مدرسه مروی در فضای مجازی