امروز دوشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - Mon ۰۸ ۲۱ ۲۰۱۷

منو

سبگ زندگی

مصطفی مولوی

طلبه حوزه علمیه مروی

اگر در زندگی کمتر آرامش را احساس می‌کنیم، به جهت  توجه نداشتن به ریـز رفتارهای مهم در زندگـی هست، این توجه و مراقبت بر مبنـای فرامین الهـی بایـد حاصـل شود تا سبک زندگی مومنانه خودش را به صورت عملی نشان دهد و نشاط و آرامش به زندگی‌ها برگردد و روز به روزافـزون شود.   یادمان نرود هرچه قدر به آرامش نیازمندیم،به همان اندازه  از روش زندگی مؤمنانه دوریم، دین اسلام، روش به آرامش واقعی رسیدن است