امروز جمعه, ۰۶ مرداد ۱۳۹۶ - Fri ۰۷ ۲۸ ۲۰۱۷

منو

حوزه تنها نهاد ذیصلاح برای نظریه پردازی در هنر اسلامی است

حوزه تنها نهاد ذیصلاح برای نظریه پردازی در هنر اسلامی است

شاکری با بیان این که درس خوانده های حوزه باید به ساحت نظریه پردازی در زمینه ادبیات داستانی که بن مایه غربی دارد وارد شوند، گفت: نگاه دانشگاه ما به هنر نگاهی ترجمه ای و وابسته است.

احمد شاکری نویسنده و پژوهشگر ادبیات داستانی حوزه علمیه و برگزیده هجدهمین همایش کتاب سال حوزه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، اظهار داشت: کتاب سال حوزه همایشی است که از کانون تولید فکر به نحو سنتی در کشور خبر می دهد و محصولات حوزه را ارائه می کند.

عضو شورای نظارت بر چاپ کتاب با بیان این که حوزه از دیرباز کانون فکر، اندیشه و اجتهاد بوده است، خاطرنشان کرد: در زمانه ما لنگر گاه معرفتی و لنگر گاه دینی و شناخت قرآن و معصومان حوزه های علمیه هستند.

شاکری با اشاره به این که امروزه حوزه به ویژه در بخش ادبیات به حوزه های نوپدید ورود کرده است، گفت: در بخش هنر در حوزه سینما و ادبیات داستانی حوزه های نو پدیدی هستند که حتی برای اندیشمندان غیر حوزوی هم شناخته شده نیستند و اساسا از غرب آمده اند و بن مایه فکری و معرفتی و فلسفی اش اومانیستی است.

وی افزود: نزدیک به یک قرن است که از عمر ادبیات داستانی در کشور ما می گذرد اما متأسفانه ما در این زمینه تئوری پردازی و نظریه پردازی داشته ایم؛ کاری که حوزه علمیه می تواند انجام دهد و به نظر می رسد بخشی از آن در کتاب سال حوزه دیده می شود ایناست که ادبیات و هنر ما پیوند عمیقی با مبانی معرفتی ما دارند.

نویسنده رمان عریان در برابر باد تصریح کرد: هنر دفاع مقدس و هنر انقلاب اسلامی و ادبیات داستانی دفاع مقدس قالب هایی هستند که برآمده از فرهنگ دین و آرمان های انقلاب هستند و نکته این است که نهادی که ذی صلاح است و می تواند در این زمینه تئوری پردازی کند و دفع شبهه کند حوزه علمیه است.

وی با بیان این که ورود حوزه باید در عرصه مبانی هنر جدی تر، مستمر تر و عمیق تر باشد، اظهار داشت: اگر فضلای حوزه به ساحت هایی مانند فیلم و ادبیات داستانی و هنر های دیگر که بن مایه های غربی دارند ورود کنند تئوری پردازی در این زمینه انجام خواهد شد.