امروز جمعه, ۰۶ مرداد ۱۳۹۶ - Fri ۰۷ ۲۸ ۲۰۱۷

منو

اسامی قبول شدگان ورود به حوزه

اسامی قبول شدگان مرحله اول مصاحبه ورود به حوزه علمیه مروی

(اولویت اول)

 

افرادی که نامشان جزء قبول شدگان نمی باشد لطفا جهت تعیین وضعیت خود به مرکز مدیریت مراجعه و یا با شماره ۷۷۴۸۸۹۰۰ تماس بگیرند.

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

کد ملی

۱

محمد

اميدبخش

مهدي

۰۰۲۳۱۷۳۱۹۱

۲

حامد

عبادزاده

اسداله

۰۳۱۲۱۷۶۰۸۲

۳

محمدمهدي

عرب سرخي ميشابي

علي اكبر

۰۰۲۲۷۴۴۳۹۸

۴

محمد

فعال عراقي نژاد

مهدي

۰۵۲۱۱۸۷۰۲۸

۵

اميررضا

كاظم پور يوسفده

فرزاد

۰۰۲۲۴۰۱۶۲۸

۶

سعيد

كشاورز ميرزا محمدي

يوسف

۰۳۱۱۹۴۱۴۰۰

۷

محمد مهدي

متشكر اراني

حميد رضا

۶۱۹۰۱۰۱۲۹۱

۸

حسين

محمدي

محمد

۰۰۲۱۸۲۳۴۲۱

۹

محمد

مغانلو

قدرت

۰۴۸۱۰۲۵۱۲۱

۱۰

سيد اميرحسين

نوري نجفي

سيد مهرداد

۰۰۲۳۱۱۴۵۶۸