امروز دوشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - Mon ۰۸ ۲۱ ۲۰۱۷

منو

نوبت دهی مصاحبه

نوبت دهی مصاحبه متقاضیان تحصیلی  ۹۶-۹۷

 

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

زمان مصاحبه

تاریخ و روز مصاحبه

 ۱

سید امیر حسین نوری نجفی

 ۱۵.۳۰

 پنج شنبه ۷ اردیبهشت
 ۲

محمد مهدی عرب سرخی

 ۱۵.۳۰

  پنج شنبه ۷ اردیبهشت

۳
امیر بابایی

 ۱۵.۳۰

  پنج شنبه ۷ اردیبهشت

۴
 امیر حسین حیدری

 ۱۶.۳۰

 پنج شنبه ۷ اردیبهشت 
۵

علیرضا شهرکی

 ۱۶.۳۰

 پنج شنبه ۷ اردیبهشت

 ۶ احمد محمدی  ۱۶.۳۰  پنج شنبه ۷ اردیبهشت
 ۷

امیر حسین ملکی

۱۷.۳۰

 پنج شنبه ۷ اردیبهشت

 ۸  سجاد جلالیان

۱۷.۳۰

  پنج شنبه ۷ اردیبهشت
 ۹

حسین خزایی

۱۷.۳۰

 پنج شنبه ۷ اردیبهشت

 ۱۰  علی حیدری

۱۸.۳۰

  پنج شنبه ۷ اردیبهشت
 ۱۱

رسول حقیقت شناس

۱۸.۳۰

 پنج شنبه ۷ اردیبهشت

۱۲

محمد رضا حیدری

 ۱۸.۳۰

 پنج شنبه ۷ اردیبهشت