By Autson Web Design


باشگاه دانش آموختگان حوزه علمیه مروی

 

بدینوسیه از کلیه کسانی که در حوزه علمیه مروی تدریس یا تحصیل داشته اند دعوت می شود به این جمع بپیوندند حتی اگر یک درس در این حوزه علمیه یا مدارس زیر مجموعه اعم از سپهسالار قدیم (شهید بهشتی) معمار باشی ـ قنبر علی خان ـ ایلچی کبیر (شهید باهنر) رضائیه ؛ داشته اید. 

اینجا را کلیک کنید.

 

 

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است