قابل توجه علاقمندان به آموزش هاي مجازي

 

 كلاس هاي  آموزش مجازي دروس زير برگزار می شود

آيين نگارش

روش تحقیق و پژوهش

 

 

اطلاعيه و اخبار اداره آموزش

       

 

      

 

      

 

 

 

اطلاعيه و اخبار امور طلاب

       

 

      

 

      

 

 

 

اطلاعيه و اخبار اداری مالی

       

 

      

 

      

 

 

 

اطلاعيه و اخبار امور طلاب

       

 

      

 

      

 

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است